Werkwijze

U bent bij ons van harte welkom met een verwijzing van uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Vanwege de grote verschillen in vergoeding van de Directe Toegankelijkheid Logopedie werd besloten om alleen op verwijzing te werken.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen aan huis worden behandeld. De logopedist komt dan bij u op locatie. U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.

U kunt zich telefonisch of via de website aanmelden. We maken een afspraak voor een intakegesprek. U dient dan een geldig legitimatiebewijs, pasje van de zorgverzekeraar en een verwijsbrief mee te nemen.

Aan de hand van het intakegesprek en eerste onderzoek wordt met u een vervolgtraject besproken. Er zal ook een behandelovereenkomst met u worden afgesloten.

Op basis van het logopedisch onderzoek en uw hulpvraag worden doelen vastgesteld en wordt een behandelplan gemaakt. Tussendoor evalueren we regelmatig en indien nodig worden de doelen bijgesteld. Aan het einde van de behandeling bespreken we hoe de behandeling is verlopen.

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten.

U bent verhinderd

Wij plannen tijd in voor uw behandeling. Kunt u niet komen? Dan moet u 24 uur van tevoren afzeggen. Wordt een behandeling niet afgezegd, dan wordt € 30,= rechtstreeks bij u in rekening gebracht.