Home

CORONA MAATREGELEN, BEHANDELINGEN GAAN WEL DOOR!

Helaas zijn we sinds vandaag. 15-12-2020, weer in lockdown. Gelukkig mogen de behandelingen wel gewoon doorgaan! Nog steeds met inachtneming van alle maatregelen, zoals jullie de laatste maanden al gewend waren. Uiteraard kan een behandeling ook telefonisch/online (via Zoom) plaatsvinden.

De aanpassingen blijven de volgende:

  1. Uiteraard kom je niet als je klachten hebt (hoesten, keelpijn, verkouden, koorts).
  2. Twijfel je of jij of je kind mag komen, neem dan gerust even contact op.
  3. In het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht gesteld. Dit geldt niet voor kinderen en ook niet in de behandelruimte.
  4. Kom alleen of alleen met je kind waarvoor de afspraak is.
  5. In de wachtkamer staan wel enkele stoelen; de lectuur en het speelgoed zijn weggehaald. We willen echter voorkomen, dat er teveel mensen tegelijk aanwezig zijn.
  6. Kom daarom op de afgesproken tijd, dus niet veel te vroeg. Ben je toch te vroeg, wacht dan liever nog even buiten.
  7. Ik laat je/jullie binnen waarna we eerst onze handen goed wassen. Bij de ingang van het Gezondheidscentrum is een desinfecteerpompje, dat mag ook gebruikt worden.
  8. Op mijn behandeltafel staat een plexiglas scherm.
  9. Tijdens sommige onderzoeken/behandelingen gebruik ik een mondkapje.
  10. De afspraak zal enkele minuten korter duren zodat ik tussendoor de materialen/tafel enz. kan desinfecteren.

Hoe werkt tele-logopedie?

Bij tele-logopedie gaan we op de afgesproken tijd met elkaar videobellen. Zorg er daarom alvast voor, dat je over een telefoon, tablet of computer beschikt. Het videobellen zal gebeuren via Zoom. Je hoeft hiervoor niets op je computer te downloaden. Wanneer je liever op je telefoon of tablet werkt kun je de app ZOOM Cloud Meetings installeren. Mocht dat echt niet lukken, kunnen we ook videobellen via WhatsApp.

Wanneer je akkoord bent via Zoom te werken stuur ik je vooraf een uitnodiging per mail. Als je daarop klikt kom je in het programma. Het kan zijn dat de voorgestelde tijd iets afwijkt van de tijd die we eerder afgesproken hebben. Het is fijn als je op de afgesproken tijd klaar zit met alle spullen die je voor de behandeling nodig hebt. Het is prettig om een goed werkende internetverbinding te hebben, een volle batterij te hebben, in een rustige ruimte te zitten en pen en papier bij de hand te hebben. Als je een logopedieschrift hebt, houd je dat ook bij de hand. Als je je telefoon gebruikt, is het handig om die indien mogelijk op een stander te zetten.

Logopediepraktijk Ingrid van der Meulen is een allround praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum aan de Meeden in Winsum, waar volwassenen en kinderen voor uiteenlopende logopedische problemen behandeld worden. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van uitspraak, stemproblemen als heesheid, woordvindingsproblemen, slikstoornissen, afwijkende mondgewoonten of hyperventilatie. Een uitgebreid overzicht vindt u onder het tabblad logopedie bovenin het menu.

Logopedie voor kinderen en volwassenen

De praktijk is gespecialiseerd in het logopedisch behandelen van kinderen en in het bijzonder kinderen die problemen hebben met de verstaanbaarheid en met problemen met betrekking tot het correct toepassen van de regels van taalgebruik, taalinhoud en taalvorm. Ook kinderen die stotteren of hees zijn kunnen er terecht voor behandeling.

Door middel van spel, knutselen en het gebruik van fantasie wordt er bij kinderen op een leuke manier geoefend. Er wordt altijd rekening gehouden met het temperament van het kind. Daarbij is de ervaring als SI-therapeut, dus de kennis over prikkelverwerking een extra leidraad. Verder wordt gewerkt vanuit de laatste inzichten, richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk worden volwassenen met uiteenlopende klachten zoals spraak-, en taal- en slikstoornissen behandeld. Er is een grote affiniteit met het behandelen van stemproblemen.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen thuis worden behandeld. De logopedist komt dan bij u op locatie. U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandeling aan huis moet worden gegeven.

Vergoeding

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico waardoor logopedie volledig wordt vergoed.
Resultaat van het cliƫntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org