Afwijkende mondgewoonten/OMFT

OMFT staat voor Oro Myo Functionele Therapie. Het is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen (mondademen, vingerzuigen, verkeerd slikken etc.) en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht tussen de spieren. Vaak wordt OMFT opgestart op advies van de orthodontist of tandarts.

Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afleren van verkeerde gewoonten, zodat vorm en functie van kaken en tanden/kiezen weer hersteld kunnen worden. OMFT starten voordat jij of je kind een beugel krijgt heeft de voorkeur.

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan wij: duim- , speen- en vingerzuigen, open mondgedrag, mondademen, afwijkende tongligging in rust, afwijkend kauwen, nagelbijten en foutieve lipgewoonten zoals liplikken en lipzuigen. Deze vormen van afwijkend mondgedrag leiden vaak tot afwijkend slikken.

Wat zijn de gevolgen?

Zuiggewoonten hebben invloed op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. De kracht van de spieren in en rond de mond kunnen afnemen. Bij open mondgedrag en een lage tongligging ligt de tong slap onderin de mond en drukt de tong met een grote kracht tegen de tanden aan, waardoor de tanden naar voren worden geduwd. Er is kans op incorrect articuleren (bijvoorbeeld slissen), een afwijkende groei van de kaak, tanden en kiezen, een verhoogde kans op oorproblemen en terugkerende infecties in de keel of van de amandelen.

Onderstaand filmpje illustreert wat er gebeurt wanneer de duim kracht uitoefent op de kaak.

Wat doet de logopedist?

Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt. De behandeling neemt gemiddeld 10-18 behandelingen in beslag. De therapie bestaat uit een intake gesprek, het maken van foto's van de mond en het gebit, het uitvoeren van metingen, behandelen van afwijkend mondgedrag, het thuis herhalen van de oefeningen die tijdens de behandeling uitgevoerd worden en enkele controleafspraken.