Nieuws

Recentelijk gevolgde nascholing

In januari werd de cursus Prompt 2 afgerond. PROMPT ('Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

In augustus werden de workshops Drips en Cervicale Ausculatie gedaan. DRIPS: Kwijlen bij jonge kinderen onder de 4 jaar komt veel voor. Logopedisten worden met enige regelmaat gevraagd een jong kind dat kwijlt te behandelen. Met de vragenlijst DRIPS (Drooling Infants and Preschoolers Scale) kan de ernst en frequentie van het kwijlen in kaart gebracht worden tijdens verschillende situaties. Cervicale Auscultatie: Het luisteren met de stethoscoop naar de slik is waardevol binnen de logopedische diagnostiek en kan toegevoegde waarde hebben bij het uitvoeren van de therapie.

In september werd de cursus Manuele Facilitatie van de Larynx afgerond met een terugkomdag. MFL is een methode om hypertonie (teveel aan spanning) bij stempatiënten op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt. In veel gevallen kan dit een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande behandeling. Ook bij globusklachten wordt vaak verlichting van de klachten ervaren met deze behandeling.

Ook in september werd de cursus Systemisch Dialogisch Werken gedaan. Het betrof de basiscursus voor het integreren van dialogisch opstellingenwerk in de begeleiding van cliënten. De kracht van voelen tijdens het werken met mensen werd aan den lijve ervaren.

Intussen werd een online congres gevolgd over Eetproblemen bij kinderen. In deze cursus werden medische en psychologische aspecten belicht, die invloed kunnen hebben op het ontstaan van eetproblemen. Een deel van de informatie is toepasbaar in de logopedische praktijk, waar eetproblemen (een deel van) de klacht kunnen zijn.