Home

Logopediepraktijk Ingrid van der Meulen is een allround praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum aan de Meeden in Winsum, waar volwassenen en kinderen voor uiteenlopende logopedische problemen behandeld worden. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van uitspraak, stemproblemen als heesheid, woordvindingsproblemen, slikstoornissen, afwijkende mondgewoonten of hyperventilatie. Een uitgebreid overzicht vindt u onder het tabblad logopedie bovenin het menu.

Logopedie voor kinderen en volwassenen

De praktijk is gespecialiseerd in het logopedisch behandelen van kinderen en in het bijzonder kinderen die problemen hebben met de verstaanbaarheid en met problemen met betrekking tot het correct toepassen van de regels van taalgebruik, taalinhoud en taalvorm. Ook kinderen die stotteren of hees zijn kunnen er terecht voor behandeling.

Door middel van spel, knutselen en het gebruik van fantasie wordt er bij kinderen op een leuke manier geoefend. Er wordt altijd rekening gehouden met het temperament van het kind. Daarbij is de ervaring als SI-therapeut, dus de kennis over prikkelverwerking een extra leidraad. Verder wordt gewerkt vanuit de laatste inzichten, richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk worden volwassenen met uiteenlopende klachten zoals spraak-, en taal- en slikstoornissen behandeld. Er is een grote affiniteit met het behandelen van stemproblemen.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen thuis worden behandeld. De logopedist komt dan bij u op locatie. U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandeling aan huis moet worden gegeven.

Vergoeding

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico waardoor logopedie volledig wordt vergoed.